Surat Pendek Bacaan Sholat

Rabu, 12 Februari 2014


SURAT AL MAUN
1) ARA’AITAL LADZI YUKADZIBU BID-DIN
2) FADZALIKAL LADZI YADU’UL YATIM
3) WALAI YAHUDDU’ALA TA’AMIL MISKIN
4) FA WAILUL LIL MURSALLIN
5) AL LADZINA HU’AN SALATIHIM SAHUN
6) AL LADZINA HUM YURA’UNA
7) WU YAMNA’UNAL MAUN
ARTINYA:
1. Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?
2. Itulah orang yang menghardik anak yatim,
3. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.
4. Maka celakalah bagi orang-orang yang shalat,
5. (yaitu) orang-orang yang lalai shalatnya,
6. Orang-orang yang berbuat riya (ingin dilihat orang)
7. Dan enggan berbagi barang berguna.

SURAT AL ASRI
1) WAL ASRI
2) INNAL INZANNA LAFI KUSRIN
3) ILLA LADZINNA AMMANU WAAMILUSA LIHATI
4) WA TAWA SOBIL HAQI
5) WA TAWA SOBI SOBR
Artinya:
1. demi masa.
2. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian,
3. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.

SURAT AL FALAQ
1) QUL ‘AUDZU BII ROBBIL FALAQ
2) MIN SYARIMMA KHOLAQ
3) WA MIN SYARI QHOSIQIN IDZA WAQOB
4) WAMIN SYARI NAAFATATI FIL UQOD
5) WAMIN SYARI KHASIDDIN IDZA KHASAD
     Artinya :
·      Katakanlah: “Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh,
·      dari kejahatan makhluk-Nya,
·      dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita,
·      dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul

SURAT AL QURAISY
1) LI ILLA IFI QURAISYIN
2) ILLA FIHIM RIHLATASY SYITAI WAS SAIF
3) FAL YA’BUDU RABBA HADZAL BAIT
4) ALLADZI AT’AMAHUM MIN JU’IW WA AMMANAHUM MIN KAUF
Artinya
1. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy,
2. (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas.
3. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah).
4. Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.

SURAT AL FIL
1) ALAM TARA KAIFA FA’ALA RABBUKA BI’AS HABIL FIL
2) ALAM YAJ’AL KAIDAHUM FI TAD’LIL
3) WA ARSALA ‘ALAIHIM TAIRAN ABABIL
4) TARMIHIM BIHIJARATIM MIN SIJJIL
5) FA JA’ALAHUM KA’AS FIM MA’KUL
Artinya :
·      Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah
·      Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka (untuk menghancurkan Ka’bah) itu sia-sia?,
·      dan Dia mengirimkan kapada mereka burung yang berbondong-bondong,
·      yang melempari mereka dengan batu (berasal) dari tanah yang terbakar,
·      lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan (ulat).

SURAT AL LAHAB
1) TABBAT YADZA ABI LAHABIW WADZAB
2) MA’AQNA ‘ANHU MALUHU WAMA KASAB
3) SA YASLANARON ZATA LAHAB
4) WAMRO ATUHU HAMMA LATAL HATAB
5) FIJIDIHA HABLUM MIM MASAD
Artinya :
·      Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa
·      Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan.
·      Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak.
·      Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar
·      Yang di lehernya ada tali dari sabut

SURAT AN NAS
1) QUL ‘A’UDZU BII ROBBINNAS
2) MALIKI NAAS
3) ILLAHI NAAS
4) MIN SYARI WAS WSAHIL QONAAS
5) ALLADZI YUKADZIBU FI ZUDZIRINNAAS
6) MINNAL JINNATI WA NAAS
Artinya
❶ Katakanlah :”Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia.
❷ Raja manusia
❸ Sembahan Manusia
❹ Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi,
❺ Yang membisikkan (kejahatan) kedalam dada manusia
❻ Dari (golongan) jin dan manusia.

SURAT AT TAKATSUR
1) AL HA KUMUT TAKATSUR
2) HATTA SUR TUMUL MAQHOBIR
3) KHALLA SAUFA TA’LAMUN
4) TZUMMA KHALLA SAUFA TA’LAMUN
5) KHALLA LAU TA’LAMUN ILMAL JAHIM
6) LA TARA WUNAL JAHIM
7) TZUMA LATARA WUNAHA ‘AINAL YAQIM
8 ) TZUMMA LATUS ALLUNA YAUMA IDZIN ‘ANIN NAIM

Artinya:
1). Bermegah-megahan telah melalaikan kamu 
2). Sampai kamu masuk ke dalam kubur
3). Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu)
4). Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui.
5). Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin
6). Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahiim
7). Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan 'ainul yaqin 
8). Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan (yang kamu megah-megahkan di dunia itu).

SURAT AL  ZALZALAH
1) IDZA ZUL ZILLATIL ARDZU ZIL ZALAHA
2) WA AKHRO’ JATIL ARDZU ADZ KHOLAHA
3) WA KHALAL INZANU MALAHA
4) YAUMA IDZIN TUHADDZITSU ASSYITATAN LIYURA’U ‘AMALAHUM
5) FAMAN YA’MAL MITS QOLLA DHAROTIN QHAIRON YAROH
6) WAMAN YA’MAL MITS QOLLA DHAROTIN SYAIRON YAROH.
Artinya:
1.   Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan (yang dahsyat),
2.   Dan bumi Telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung)nya,
3.   Dan manusia bertanya: “Mengapa bumi (menjadi begini)?”,
4.   Pada hari itu bumi menceritakan beritanya,
5.   Karena Sesungguhnya Tuhanmu Telah memerintahkan (yang sedemikian itu) kepadanya.
6.   Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka,
7.   Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.
8.   Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.

SURAT AN NASR
1) ALAM NASRAH LAKA SODROQ
2) WA MA DLAKNA ANKA WISROQ
3) ALLADZI ANKHO DZAL DHAHROQ
4) WA RAFA’NA LAKA DZIKROQ
5) FA INNA MA’AL USRI USRO
6) INNA MA’AL USRI USRO
7) FA IDZA FAROQTHA FANZOB
8 ) WA ILLA ROBBIKA FARQOB.
artinya :
·   Katakanlah: “Aku berlidung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia.
·   Raja manusia.
·   Sembahan manusia.
·   Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi,
·   yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia,
·   dari (golongan) jin dan manusia.

SURAT AL  KAUTSAR
1) INNA ‘AKTOINNA KAL KAUTSAR
2) FA SHOLI LIROBBIKA WANKHAR
3) INNA SANNI’AKKA HUWAL AB’TAR
Artinya :
·   Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu ni’mat yang banyak.
·   Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah
·   Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus

SURAT AL  IKHLAS
1) QUL HUWALLAHU AHAD
2) ALLOHU SHOMAD
3) LAM YALID WALAM YULAD
4) WALAM YAKULAHU KHUFUAN AHAD
Artinya :
·   Katakanlah: “Dia-lah Allah, Yang Maha Esa.
·   Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.
·   Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan,
·   dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia”.
·   dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki”.

SURAT AL  KAFIRUN
1) QUL YA AYYUHAL KAFIRUN
2) LA’AKBUDZU MATA’BUDZUN
3) WALA ANTUM ‘ABIDUN NAMA ‘ABUD
4) WALA ANNA ‘ABIDUN MA’ABADUN
5) WALA ANNA ‘ABIDUN NAMA ‘ABUD
6) LAUKM DINUKUM WAL YADIM
Artinya :
·      Katakanlah: “Hai orang-orang kafir,
·      Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
·      Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah.
·      Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah,
·      dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah.
·      Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku”.

SURAT AL  QODAR
1) INNA ANZALNAHU LAILATIL QODAR
2) WAMA ADROKA MA LAILATUL QODR
3) LAILATUL QODRI KHAIRUM MIN ALFI SYAHRI
4) TANAZZALUL MALA IKATU WARRUHU FIHA BI’IZNI RABBIHIM MIN KULLI AMRI
5) SALAMUN HIYA KHATAMAT LA’IL FAJR
Artinya :
·      Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Qur’an) pada malam kemuliaan
·      Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu?
·      Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan.
·      Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan.
·      Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar.Ayat Kursy

اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

allaahu laa ilaaha illaa huwa lhayyu lqayyuumu
laa ta/khudzuhu sinatun walaa nawmun
lahu maa fii ssamaawaati wamaa fii l-ardhi
man dzaa lladzii yasyfa’u ‘indahu illaa bi-idznihi
ya’lamu maa bayna aydiihim wamaa khalfahum
walaa yuhiithuuna bisyay-in min ‘ilmihi illaa bimaa syaa-a
wasi’a kursiyyuhussamaawaati wal-ardha
walaa yauuduhu hifzhuhumaa wahuwa l’aliyyu l’azhiimu
Artinya :
Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi [161] Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

0 komentar:

Posting Komentar

 
;